Sự khác biệt giữa kẻ già dặn với người non nớt suy cho cùng cũng chỉ là khác biệt về kích cỡ của cái giếng và khác biệt về số lần đổi giếng mà thôi.

#ongoing #tinyarchdaily 
#photography #picoftheday #architecture #building #instagood #sky #landscape

TT RIVERVIEW RESIDENCE

1301 views
1

Sự khác biệt giữa kẻ già dặn với người non nớt suy cho cùng cũng chỉ là khác biệt về kích cỡ của cái giếng và khác biệt về số lần đổi giếng mà thôi.

#ongoing #tinyarchdaily
#photography #picoftheday #architecture #building #instagood #sky #landscape

Added to TINY ARCHDAILY and categorized in 1 year ago

In this album