Ngày qua ngày rồi hè qua hè.
Nắng qua khe mái mặc chờ ai!
Nhà học H2, Đại học Xây dựng - Thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Thu

H2 BUILDING, NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING | VIETNAM

1403 views
1

Ngày qua ngày rồi hè qua hè.
Nắng qua khe mái mặc chờ ai!
Nhà học H2, Đại học Xây dựng - Thiết kế: KTS Nguyễn Mạnh Thu

Added to TINY ARCHDAILY and categorized in 1 year ago

In this album