Hộp bằng gỗ, có nắp đậy, đựng văn thư và nhưng tài liệu quan trọng ngày trước.

Hộp đựng văn thư

2017 views
0

Hộp bằng gỗ, có nắp đậy, đựng văn thư và nhưng tài liệu quan trọng ngày trước.

Added to Supplies of Vietnamese and categorized in 2 years ago

In this album