Nhà thờ chính toà ở Hà Nội nằm tại phố Nhà Thờ, được coi là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo tầm cỡ ở Việt Nam, mang phong cách kiến trúc Gothic do người Pháp thiết kế và xây dựng.

Trần nhà thờ chính toà ở Hà Nội

1252 views
1

Nhà thờ chính toà ở Hà Nội nằm tại phố Nhà Thờ, được coi là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo tầm cỡ ở Việt Nam, mang phong cách kiến trúc Gothic do người Pháp thiết kế và xây dựng.

Added to Vietnam Architecture and categorized in 1 year ago

In this album