Ngôi trường nữ sinh tiểu học Brieux ở phố TaKou (nay là phố Hàng Cót) đã có tuổi đời hơn 100 năm, là một trong những trường học lâu đời nhất ở Hà Nội. Đến nay trường vẫn còn giữ được những nét kiến trúc xưa cũ với tên gọi mới trường THCS Thanh Quan.

Việc cải tạo công trình nhà hát thành trường học được nhà thầu Pées và Chazeau thực hiện năm 1912 và hoàn thành 1913. Năm 1926 công trình này được mở rộng. Năm 1948, trường Brieux đổi tên là trường Thanh Quan, ngày nay là trường THCS Thanh Quan.

Trường THCS Thanh Quan, Hà Nội

1190 views
1

Ngôi trường nữ sinh tiểu học Brieux ở phố TaKou (nay là phố Hàng Cót) đã có tuổi đời hơn 100 năm, là một trong những trường học lâu đời nhất ở Hà Nội. Đến nay trường vẫn còn giữ được những nét kiến trúc xưa cũ với tên gọi mới trường THCS Thanh Quan.

Việc cải tạo công trình nhà hát thành trường học được nhà thầu Pées và Chazeau thực hiện năm 1912 và hoàn thành 1913. Năm 1926 công trình này được mở rộng. Năm 1948, trường Brieux đổi tên là trường Thanh Quan, ngày nay là trường THCS Thanh Quan.

Added to Vietnam Architecture1 year ago

In this album