Đây là mặt đứng một công trình cũ tại viện 108 Hà Nội.

Viện 108 Hà Nội

1073 views
0

Đây là mặt đứng một công trình cũ tại viện 108 Hà Nội.

Added to Vietnam Architecture and categorized in 1 year ago

In this album