Tay nắm cửa ở lối vào của một căn nhà ở phố Đường Thành, Hà Nội.

Tay nắm cửa

1723 views
0

Tay nắm cửa ở lối vào của một căn nhà ở phố Đường Thành, Hà Nội.

Added to Vietnam Architecture and categorized in 2 years ago

In this album