Mảng tường ngói tại nhà hàng Hum số 32 Võ Văn Tần, quận 3, Sài Gòn. A21studio là đơn vị thiết kế cải tạo mới năm 2018.

Chi tiết xếp ngói trên tường

2005 views
2

Mảng tường ngói tại nhà hàng Hum số 32 Võ Văn Tần, quận 3, Sài Gòn. A21studio là đơn vị thiết kế cải tạo mới năm 2018.

Uploaded to 1 year ago

In this album