Thu lượm ở Tiền Giang, Việt Nam.

Khuôn bánh bằng gỗ

1373 views
0

Thu lượm ở Tiền Giang, Việt Nam.

Added to Vật chất của người Việt Nam and categorized in 1 year ago

In this album