Một con chó đá nằm trong ngôi nhà cổ thuộc Xóm Con Cóc, làng cổ Cự Đà, Hà Nội.

Chó đá nằm

665 views
0

Một con chó đá nằm trong ngôi nhà cổ thuộc Xóm Con Cóc, làng cổ Cự Đà, Hà Nội.

Added to Supplies of Vietnamese and categorized in 7 months ago

In this album