Một con chó đá nằm trong ngôi nhà cổ thuộc Xóm Con Cóc, làng cổ Cự Đà, Hà Nội.

Chó đá nằm

1731 views
0

Một con chó đá nằm trong ngôi nhà cổ thuộc Xóm Con Cóc, làng cổ Cự Đà, Hà Nội.

Added to Supplies of Vietnamese and categorized in 2 years ago

In this album