Không biết vô tình hay cố ý, lá khô rơi trên mái tôn kết hợp với ánh sáng tạo thành bức tranh động thay đổi theo những cơn gió..

Không biết vô tình hay cố ý, lá khô rơi trên mái tôn kết hợp với ánh sáng tạo thành bức tranh động t

845 views
0

Không biết vô tình hay cố ý, lá khô rơi trên mái tôn kết hợp với ánh sáng tạo thành bức tranh động thay đổi theo những cơn gió..

Added to Andante and categorized in 9 months ago

In this album