Đồ dùng quen thuộc của người dân làng dệt Nha Xá, Hà Nam.

Cánh ray trong máy sợi

1847 views
0

Đồ dùng quen thuộc của người dân làng dệt Nha Xá, Hà Nam.

Added to Supplies of Vietnamese and categorized in 2 years ago

In this album