Cối & chày gỗ của người dân tộc Thái ở Điện Biên

Cối & Chày gỗ

1827 views
0

Cối & chày gỗ của người dân tộc Thái ở Điện Biên

Added to Supplies of Vietnamese and categorized in 1 year ago

In this album