Cối & chày gỗ của người dân tộc Thái ở Điện Biên

Cối & Chày gỗ

2079 views
0

Cối & chày gỗ của người dân tộc Thái ở Điện Biên

Added to Supplies of Vietnamese and categorized in 2 years ago

In this album