Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VAS), đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Chi tiết cầu thang và gạch thông gió

1364 views
0

Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VAS), đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Added to Vietnam Architecture and categorized in 1 year ago

In this album