Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VAS), đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Chi tiết cầu thang và gạch thông gió

940 views
0

Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VAS), đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Added to Vietnam Architecture and categorized in 11 months ago

In this album