The reflection of future past.
Historical Memory | Phuong Mai Dormitory (KTT) | Hanoi | Vietnam 
© AIR.FRAME | 2018

Một trong những khu tập thể mình cho là có đầu tư về mặt hình thức hình khối kiến trúc tận dụng tối đa điều kiện vi khí hậu và bối cảnh khu vực thời bấy giờ, và đến nay thì nhờ giải phóng đường Trường chinh thì nó lại có cơ hội show mình ra lần nữa sau bao năm ẩn mình trong rừng beton.

#foto #picoftheday #doubleexposure #portrait #instagood #architecture #architecturephotography #landscapephotography #photography

Historical Memory | Phuong Mai Dormitory (KTT) | Hanoi | Vietnam

1391 views
1

The reflection of future past.
Historical Memory | Phuong Mai Dormitory (KTT) | Hanoi | Vietnam
© AIR.FRAME | 2018

Một trong những khu tập thể mình cho là có đầu tư về mặt hình thức hình khối kiến trúc tận dụng tối đa điều kiện vi khí hậu và bối cảnh khu vực thời bấy giờ, và đến nay thì nhờ giải phóng đường Trường chinh thì nó lại có cơ hội show mình ra lần nữa sau bao năm ẩn mình trong rừng beton.

#foto #picoftheday #doubleexposure #portrait #instagood #architecture #architecturephotography #landscapephotography #photography

Added to TINY ARCHDAILY and categorized in 1 year ago

In this album